امروز: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ | 
May 26, 2018
مشخصات بازدیدکننده
نوع سیستم عامل : نامشخص
مرورگر : نامشخص
پشتیبانی از جاوا اسکریپت :
بازدید امروز : ۲۹
کدوالدنام سهامدارتعداد سهامدرصد
101سازمان تامین اجتماعی۱۸,۵۸۱,۱۲۸,۷۰۹۵۶
105شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)۵,۶۵۱,۱۱۴,۲۷۵۱۷.۰۳
102شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان(سهامي خاص)۱,۱۵۸,۶۰۳,۲۱۰۳.۴۹
999ساير سهامداران۶,۶۳۰,۶۸۰,۳۳۷۱۹.۹۹
103سازمان خصوصي سازي (سهام ترجيحي)۷۶۶,۳۸۵,۱۵۵۲.۳۱
104شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان(سهامي خاص)۳۹۲,۶۷۵,۳۳۳۱.۱۸
جمع۳۳۱۸۰۵۸۷۰۱۹۱۰۰


تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش