تعداد ذوب پاتيل هاي فولاد به عدد ۶۸ رسيد
تعداد ذوب پاتيل هاي فولاد به عدد ۶۸ رسيد

 

تلاشگران بخش نسوز شركت موفق شدند تعداد ذوب پاتیل های فولاد را از ۶۰ به ۶۸ ذوب افزایش دهند .مهندس محمد رضا ميرزابيكي سرپرست نسوز ناحيه فولاد بخش مذكور در اين خصوص گفت :‌با توجه به اينكه ميزان مصرف مواد نسوز در ناحیه فولاد زياد است ، مديريت نسوز جهت کاهش مصرف این مواد گران قيمت كه کاهش قیمت تمام شده تولید فولاد را در پي دارد ،‌ از مهر ماه سال جاری با کنترل دقیق شرایط پاتیل فولاد از نظر خوردگی با انجام تغيير طرح هاي متعدد و پايش نتايج حاصله ميانگين ذوب پاتيل هاي فولاد از ۶۰ به ۶۸ ذوب افزايش يافت .

وي افزود : در آینده ای نزدیک با تکیه بر نیروی پرتوان وخلاق مدیریت نسوز رکورد ۷۰ ذوب ازپاتیل با آجر دولومیت محقق خواهد گردید .

به گفته مهندس ميرزابيكي كل صرفه جويي ساليانه اين اقدام بزرگ بالغ بر۲۳ ميليارد و ۸۴۱ ميليون ۳۸۹ هزار ريال مي باشد . بر اساس اين گزارش در محاسبه بعمل آمده کل هزینه موارد مصرفی شامل آجر دولومیت – ولبلوک – جرم های مصرفی – پودرهای پر کننده وکوبیدنی در لایه کاری ،‌ نسوز ،‌ هزینه های جانبی مانند نفر ساعت ،‌ صرفه جویی حمل ونقل - انرژی مصرفی ،‌کاهش حوادث ناشی از فعالیت آجر چینی وهمچنین ضایعات احتمالی ناشی از پاتیل های نوچین و ... محاسبه شده است .