گزارش ارسال تجهیزات دمونتاژ شده برق نورد ۶۵۰ به انبارها
گزارش ارسال تجهیزات دمونتاژ شده برق نورد ۶۵۰ به انبارها

 

مهندس مسعود ندیمی معاون برق نورد ۶۵۰ در خصوص ارسال تجهیزات دمونتاژ شده برق اين كارگاه به انبارها گزارشي ارائه داده كه به شرح ذيل است :‌

پس از اجرای مرحله اول بهینه سازی  تجهیزات الکتریکی نورد۶۵۰ در سال  ۱۳۷۰و مرحله دوم آن در سال ۱۳۸۷  تجهیزات طرحهای جدیدشامل انواع  کابل ها، شین ها و...روی سینی های کابل ، لوله ها و ساپورت شین ها  مونتاژ گردید . بدلیل این تغییرطرحها حجم کابل ها ی سینی های کابل وساپورت های شین ها بشد ت بالا رفت وعلاوه برخطرت ایمنی عیب یابی کابل ها را غیر ممکن کرده بود.

جهت رفع این مشکلات مکاتبات وهماهنگی های لازم با مدیریت های تولید وتوزیع برق وسفازشات وکنترل کالا بعمل آمد ودر فرصت

 های نرسیدن شمش تجهیزات الکتریکی طرح های قدیم دمونتاژو  تفکیک  گردیدندو قطعات مسی به تعمیرگاه الکتریکی وکابل ها وشین ها به انبار اسقاط ارسال  گردیدند.مقادیر تجهیزات ارسالی بشرح زیر می باشد.

  1. انواع شین  وکابل های آلومینیومی مستعمل ۱۱ تن .
  2. انواع قطعات وکابل های مسی مستعمل ۷ تن .

انجام اینکار علاوه براینکه فضای مناسبی برای توسعه های بعدی در اختیار بخش قرار داد از نظر ایمنی نیز بسیار اهمییت داشت وباتوجه به قیمت بالای این فلزات کمکی به وضعیت مالی شرکت بود.

وي از همکاری صمیمانه پرسنل تعمیرگاه وشیفت برق نورد ۶۵۰ تشکر وقدردانی كرد.