افق های اميد و شكوفايي مجدد در ذوب آهن اصفهان جان تازه گرفت

بر اساس آخرین صورت هاي مالي وگزارش عملكرد منتشر شده ذوب آهن اصفهان در سال ۹۵

افق های اميد و شكوفايي مجدد در ذوب آهن اصفهان جان تازه گرفت

روند مثبت صورت های مالی سال ۹۵ ،جان تازه ای به ذوب آهن بخشید

معاون مالی اقتصادی ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اقدامات مهم و مدیریت اعمال شده در سطح شرکت و به استناد صورت های مالی سال ۹۵ شرکت گفت : صورت هاي مالي سال ۹۵ ذوب آهن كه در سايت كدال منتشر شد حاكي از كاهش بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان زيان نسبت به سال قبل (۹۴) مي باشد این موضوع ، بيانگر عملكرد مثبت شركت نسبت به سال گذشته است و اين در حالي است كه  با در نظر گرفتن تورم حداقل ۱۰ در صدی نسبت به سال ۹۴ و با عنایت به توليد برابر طي دو سال ۹۴ و ۹۵ ، چنانچه عملكرد شركت عينا مطابق با سال ۹۴ تداوم پيدا مي كرد زيان مورد انتظار در سال مالي ۹۵ حدود ۱۲۵۰ ميليارد تومان مي بود .

وی در ادامه گفت : از آنجاییکه در سال ۹۵ میزان زیان شرکت به حدود۷۳۰ ميليارد تومان کاهش یافته ، این موضوع ۵۲۰ ميليارد تومان عملكرد اقتصادي مثبت شركت را نشان  مي دهد و دست یابی به این مهم در نتیجه صرفه جويي اقتصادي و مديريت بهينه منابع و هزينه ها ، مدیریت بازار محصول و ... حاصل گرديده است . اين در حالي است كه این شركت در پايان سال ۹۵ بر خلاف سال قبل شاهد سود ناخالص بوده و میزان تغييرات معادل ۱۴۸ در صد مي باشد .

وی تصریح نمود : اين شركت در سال ۹۵ در بخش هزينه هاي عملياتي معادل ۷۷ ميليارد تومان نيز صرفه جويي داشته است و بررسي هاي بيشتر حاكي از آن است كه اخذ وام جدید از بانکها در سال ۹۵ متوقف گردیده و شرکت توانست حدود یک سوم از بدهی خود بابت سود وامهای دریافتی و مبلغ ۱۴ میلیارد تومان از اصل بدهی بانکی خود را تسویه نماید. همچنین این شرکت ساماندهی بدهی بانکها در قالب مصوبه ستاد تسهیل و کاهش هر چه بیشتر بدهی های بانکی  و هزینه های مالی را یکی از اولویتهای اصلی شرکت در سال ۹۶ در دستور کار خود قرار داده است .

وی افزود :  اطلاعات کاملتری در خصوص مباحث مالي در سايت سازمان بورس اوراق بهادار و كدال قابل پيگيري است

معاون مالی اقتصادی ذوب آهن اصفهان تصریح نمود : از ديگر اقدامات انجام شده جهت اصلاح ساختار مالي شركت و پس از پيگير هاي فراوان،سرمايه ثبت شده شركت ۲/۴ برابر ( از ۷۸۰ميليارد تومان به ۳۳۰۰ ميليارد تومان) افزايش يافت.

وی گفت : بدنبال اين موضوع قيمت بازار سهام شركت بهبود يافته و  اين شرايط كماكان ادامه خواهد داشت .

ضمن اینکه با پيگيري هاي انجام شده، تهاتر ۷۶۰ ميليارد تومان بدهي شرکت با مطالبات  سازمان تامين اجتماعي از دولت ، مراحل نهايي خود را طي مي نمايد.

وی همچنین یاد آورشد : همچنين شركت به منظور رعایت کرامت انسانی نسبت به حفظ نيروي انساني  اهتمام ورزیده و با دردست گرفتن پروژه های اجرایی  و عمرانی داخل شرکت و حذف تدریجی بخشی از پیمانکاران توانست ضمن اجرای عملیات جاری شرکت ، با افزایش حجم پروژه های سرمایه ای در کنار دیگر تلاشهای انجام شده ، قیمت تمام شده خود را کاهش و در نهایت به سود عملیاتی دست یابد .

 

سال

محصولات اصلي

نرخ فروش

قيمت تمام شده

۹۴

۱۳،۶۳۴

۱۴،۱۳۷

۹۵

۱۳،۹۴۶

۱۳،۷۶۴