ضرورت پشتیبانی از ذوب آهن به عنوان تنها تولید کننده ریل در کشور

معاون اجرایی رئیس جمهور

ضرورت پشتیبانی از ذوب آهن به عنوان تنها تولید کننده ریل در کشور

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه ملی به خبرنگار ما گفت : اقدام ذوب آهن برای تولید ریل ، بسیار تحسین برانگیز است و باید دست متخصصان و کارگران این شرکت را بوسید .

وی افزود: متاسفانه ریل مورد نیاز کشور از هند ، چین و ... وارد می شد و هنوز هم می شود که کار درستی نیست و باید با خرید ریل ذوب آهن در راستای خودکفایی و حمایت از تولید داخلی گام برداریم .

معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار داشت : تولید ریل در کشور موجب توسعه حمل و نقل ریلی می شود که مورد تاکید دولت است و لذا باید پشتیبانی لازم از ذوب آهن که تنها تولید کننده ریل در کشور است صورت گیرد.