افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی ذوب آهن از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

در مجمع عمومی فوق العاده ذوب آهن اصفهان صورت گرفت

افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی ذوب آهن از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی ذوب آهن از محل تجدید ارزیابی دارایی ها كه چندي پيش مجوز آن توسط سازمان بورس صادر شد ، در مجمع عمومي فوق العاده ذوب آهن به تصويب رسيد و سرمايه ذوب آهن از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت (‌بخشي از طبقه زمين هاي شركت )  از ۷۸۰ ميليارد تومان به بيش از ۳۳۰۰ ميليارد تومان افزايش يافت .

مجمع عمومی فوق العاده ذوب آهن اصفهان با حضور سهامداران حقيقي و حقوقي ، نمايندگان سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی و جمعي از مسئولین ذوب آهن دوشنبه ۱۱ بهمن ماه  به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزايش سرمايه اين شركت برگزار شد ، كه اين موضوع به تصويب رسيد .

در این مجمع ، مهندس احمد صادقي مديرعامل ذوب آهن اصفهان گزارش هیات مدیره درخصوص افزايش سرمايه را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نمود . در اين گزارش اهداف اين شركت از افزايش سرمايه بدين شرح عنوان شد : بهبود ساختار صورت ها و نسبت هاي مالي ، ايجاد امكان اخذ تسهيلات بانكي ،‌استفاده حداكثري از ظرفيت هاي موجود در قانون (ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و آيين نامه اجرايي آن ) ، استفاده از معافيت هاي مالياتي ماده ۴۸ و ۱۰۵ قانون ماليات هاي مستقيم و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت .