با کسب رکوردهای تولید و همت جهادگونه تلاشگران شرکت برای تولید ۳ میلیون تن
با کسب رکوردهای تولید و همت جهادگونه تلاشگران شرکت برای تولید ۳ میلیون تن

 

 شكوفايي ذوب آهن اصفهان رقم می خورد

تلاشگران ذوب آهن در سال اقتصاد  و فرهنگ  با عزم ملي و مديريت جهادي و در راستاي دستيابي به توليد ۳ ميليون تن  موفق به ثبت ۴ ركورد جديد در مديريت هاي مختلف توليدي همچون كوره بلند ، آگلومراسيون و فولاد سازي شدند. در خصوص دلايل اين موفقيت ها با مسئولين اين مديريتها ‌ گفتگوهايي صورت گرفته كه حاصل آن در پي مي آيد : 

كوره بلند

مهندس قیصری قائم مقام بخش کوره بلند گفت: در راستای اهداف تعیین شده توسط مدیریت کارخانه در خصوص تولید ۳ میلیون تُن فولاد در سال ۹۳ با انجام اصلاحات در شارژ مواد به کوره بلند و تلاش مضاعف پرسنل در این بخش موفق به ثبت رکورد تولید ۲۵۷ هزار و ۷۶۳ تُن چدن مذاب در فروردین ماه شدیم که نسبت به تولید بهمن سال ۹۰ با تولید ۲۳۵ هزار و ۸۰۰  تُن چدن مذاب رکوردی جدید محسوب می شود .

وی افزود: در حال حاضر هر سه كوره بلند از پایداری خوبی برای تولید برخوردار است و اميدوارم با آماده نگه داشتن تجهیزات ، دقت لازم در شارژ مواد به کوره ، همکاری ، نظم و هماهنگی بسیار خوب همکاران تکنولوژ به این مهم که تولید ۳ میلیون تُن فولاد است دست يابيم.

مهندس قیصری در پایان از مدیریت نیروگاه و راه آهن به خاطر همکاری و تعامل در ثبت این رکورد جدید قدردانی کرد.

فولادسازي

مهندس حمیدرضا صفائی معاون تولید بخش فولادسازی با بیان این خبر گفت: به همت تلاشگران بخش فولادسازی با ثبت ۲۰۱۶ ذوب در فروردین ماه مقدار ۲۵۳۷۱۰ تُن فولاد در این بخش به دست آمد که نسبت به توليد مشابه بهمن ماه سال ۹۰ ، رکوردی بی نظیر محسوب می شود.

وی ثبت این رکورد جدید را نتیجه افزایش عمر نسوز در میکسر و کنورتورها،هماهنگی تولید چدن در کوره بلند و انتقال به موقع به کارگاه فولادسازی ، تعمیرات به موقع تجهیزات و بخصوص نظم ، همدلی و همکاری پرسنل زحمتکش بخش فولادسازی دانست و افزود: بخش فولادسازی در راستای اهداف و خط مشی مدیریت کارخانه برای عبور از تولید ۳ میلیون تن فولاد در سال ۹۳ برنامه هایی از قبیل راه اندازی سیستم دمش از کف پاتیل فولاد ، راه اندازی ایستگاه جدید ، بهینه و نوسازی کوره پاتیل ۱ ،راه اندازی سیستم گاززدايیvdنوسازی تجهیزات برقی ایستگاه  ۷و۸ بخش فولادسازی را در دستور کار خود دارد.

آگلومراسيون

بخش آگلومراسيون در فروردين ماه سال جاري موفق به كسب ركورد توليد آگلومره به ميزان ۳۵۰ هزار و ۷۸۵ تن با متوسط روزانه ۱۱ هزار و ۳۱۵  تن گرديد كه نسبت به ركورد قبلي در آبان ماه سال ۹۲ معادل ۳۳۵ هزار و ۹۶۵  تن با متوسط روزانه ۱۱۱۹۹ تن ۱۴۸۱۶ افزايش چشمگيري را نشان مي دهد . مهندس ذبيحي معاون توليد آگلومراسيون در اين خصوص گفت :  اين ركورد در راستاي رسيدن به توليد سالانه ۴۲۰ هزار تُن آگلومره، درسال ۹۳ محقق شده است. اين تلاشگر ذوب آهني افزود: پيامد ركوردهاي توليدآگلومره ، كاهش هزينه ها، صرفه جويي درمصرف انرژي مطابق با نرمهاي موجود و افزايش تُناژ چدن و نهايتا افزايش توليد فولادهاي مقاطع مختلف ساختماني در كشور مي باشد.