امروز: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | 
December 06, 2019
انتخاب دسته بندی
ركورد توليد كارگاه آهن اسفنجي بخش آگلومراسيون

 


تلاشگران كارگاه آهن اسفنجي بخش آگلومراسيون با دستيابي به توليدي به ميزان 86921 تن  در پنج ماه اول سال جاري  موفق به ثبت ركورد جديدي در توليد اين بخش شدند . تورج نوابي مدير بخش آگلومراسيون ضمن بيان خبر فوق گفت : اين ميزان توليد نسبت به پنج ماهه اول سالهاي 75 تا91 (از ابتداي بهره برداري واحد مذكور) بي سابقه است . وي افزود :    در صورت تامين كمپرسور بجاي كمپرسور فرسوده موجود ، توليد كارگاه فوق با افزايش چشمگيري مواجه خواهد شد .

 

 

 



تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش