امروز: ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ | 
February 24, 2018
انتخاب دسته بندی
عنوانضمائم
افزایش سرمایه ۳۲۲ درصدی ذوب آهن از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
افزايش چشمگيري بهره وري در فرايند توليد ذوب آهن اصفهان
پروژه توليد ريل ملي ذوب آهن در ابتداي سال 95 به بهره برداري مي رسد
با اجراي برجام ، شرايط براي توسعه صادرات ذوب‌ آهن اصفهان فراهم شده است
تحولات و اقدامات ذوب آهن ، مثبت و مورد حمايت است
با کسب رکوردهای تولید و همت جهادگونه تلاشگران شرکت برای تولید 3 میلیون تن
راه اندازي الكترو فيلتر آگلوماشين شماره 2 پروژه توسعه آگلومراسيون
وزیر صنعت، معدن و تجارت : شكوفايي ذوب آهن با افزايش توليد بزودي رقمي مي خورد
تعداد ذوب پاتيل هاي فولاد به عدد 68 رسيد
ركورد توليد كارگاه آهن اسفنجي بخش آگلومراسيون
گزارش ارسال تجهیزات دمونتاژ شده برق نورد 650 به انبارها
قابل توجه سهامداران محترم (شامل سهامداران ترجیحی نمی باشد)


تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش