امروز: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ | 
July 25, 2016
فخاس
3115.003115.00
فولاژ
2009.002009.00
فولاد
1318.001367.00
فروس
2288.002288.00
فولاي
2609.002694.00
ميدكو
2076.002090.00
بازارگروه صنعتتعداد سهامارزش بازار
فرابورس-عادیفلزات اساسي۷۸۶۸۴۰۵۶۰۰--
وضعیت معاملات
ارزش کل معاملات (م ر)حجم کل معاملهتعداد معاملهآخرین معامله
۳۰,۴۱۱,۳۳۱,۱۰۶۱۲,۵۶۰,۳۲۱۱۷۴۹۱۳۹۵/۰۴/۲۹
وضعیت قیمت
قیمت آخرین معاملهقیمت پایانی معاملاتتغییر قیمت (آخرین به پایانی)
۲,۴۰۵۲,۴۲۱۰
بالاترین قیمتپایین ترین قیمتدرصد تغییر (آخرین به پایانی)
۲,۴۷۶۲,۴۰۵--
قیمت آغازینقیمت پایانی معاملات روز قبل
۲,۴۷۰۲,۴۰۵
تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
مشاهده :
تغییرات قیمت سهام
تقاضاهای خرید و فروش
قیمتمقدار تقاضاتعداد سفارشقیمتمقدار عرضهتعداد سفارش
تاریخ : ۰۴ مرداد ۱۳۹۵
۲,۴۰۲۳,۰۰۰۱۲,۴۶۹۱۰,۰۰۰۱
۲,۴۰۰۱۴,۴۴۲۲۲,۴۷۰۳۲,۰۰۰۲
۲,۳۹۰۴۲۹۱۲,۴۹۹۲,۰۰۰۱
تاریخ : ۰۳ مرداد ۱۳۹۵
۲,۴۰۲۳,۰۰۰۱۲,۴۶۹۱۰,۰۰۰۱
۲,۴۰۰۱۴,۴۴۲۲۲,۴۷۰۳۲,۰۰۰۲
۲,۳۹۰۴۲۹۱۲,۴۹۹۲,۰۰۰۱
آخرین اطلاعیه ها
عنوانضمائم
تولید ریل ملی و حرکت به سمت صادرات آینده درخشانی را برای ذوب آهن به همراه دارد
لزوم توسعه فعالیت های اقتصادی برای پیشرفت ذوب آهن اصفهان
توسعه صادرات ذوب آهن به كشورهاي اروپايي و آمريكايي
در همایش افزایش مقاومت ، تنوع تولید عنوان شد :
ظرفيت اسمي توليد شمش درذوب آهن اصفهان به ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تن مي رسد
پروژه توليد ريل ملي ذوب آهن در آستانه راه اندازي
افزايش چشمگيري بهره وري در فرايند توليد ذوب آهن اصفهان
پروژه توليد ريل ملي ذوب آهن در ابتداي سال ۹۵ به بهره برداري مي رسد
با اجراي برجام ، شرايط براي توسعه صادرات ذوب‌ آهن اصفهان فراهم شده است
تحولات و اقدامات ذوب آهن ، مثبت و مورد حمايت است
با کسب رکوردهای تولید و همت جهادگونه تلاشگران شرکت برای تولید ۳ میلیون تن
راه اندازي الكترو فيلتر آگلوماشين شماره ۲ پروژه توسعه آگلومراسيون
وزیر صنعت، معدن و تجارت : شكوفايي ذوب آهن با افزايش توليد بزودي رقمي مي خورد
تعداد ذوب پاتيل هاي فولاد به عدد ۶۸ رسيد
ركورد توليد كارگاه آهن اسفنجي بخش آگلومراسيون
گزارش ارسال تجهیزات دمونتاژ شده برق نورد ۶۵۰ به انبارها
قابل توجه سهامداران محترم (شامل سهامداران ترجیحی نمی باشد)
ترکیب سهامداران
کدوالدنام سهامدارتعداد سهامدرصد
101سازمان تامین اجتماعی۴,۴۰۶,۳۰۷,۱۳۶۵۶
100موسسه‌صندوق‌حمايت‌وبازنشستگي‌كاركنان فولاد۱,۳۳۷,۶۲۸,۹۵۲۱۷
102شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان(سهامي خاص)۴۳۹,۶۱۶,۳۲۱۵.۵۸۷
999ساير سهامداران۱,۲۹۰,۶۱۱,۹۳۷۱۶.۴۰۳
103سازمان خصوصي سازي (سهام ترجيحي)۲۹۹,۳۴۳,۱۹۶۳.۸۰۴
104شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان(سهامي خاص)۹۴,۸۹۸,۰۵۸۱.۲۰۶
جمع۷۸۶۸۴۰۵۶۰۰۱۰۰تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش